• Ви знаходитесь тут:

  • ГОЛОВНА
  • СТОРІНКА ПСИХОЛОГА
ГОТОВНІСТЬ ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ/Files/images/IMG_0785.JPG

Під готовністю до школи розуміється той рівень фізичного і психічного розвитку, за якого вимоги систематичного навчання в школі не призводять до порушення здоров'я і психічного розвитку дитини. Таким чином, готовність до школи може бути розглянута за двома складними параметрами: фізична готовність і психологічна готовність. Дані параметри завжди взаємодіють. У даному випадку ми з вами розглянемо психологічну шкільну готовність. З чого ж вона складається? Розглянемо.


1. Інтелектуальна готовність — це відповідна віковому рівню зрілість всіх пізнавальних психічних процесів (відчуття, сприйняття, уявлення, увага, пам'ять, мислення). Багато батьків помилково вважають, що чим більше вони «нашпигують» свою дитину знаннями, тим більше вона буде готова до школи. Шановні батьки, множити, ділити, розуміти твори відомих письменників вашу дитину навчать у школі, а поки для малюка краще добирати заняття за віком.
2. Особистісна готовність — це зрілість системи ставлень дошкільника. Серед найважливіших ставлень, що визначають успішність подальшої адаптації в школі:
• ставлення до самого себе («Яке? » — запитаєте ви. Не занизьке і не зависоке);
• ставлення до дорослих (мається на увазі ввічливе ставлення, уміння звертатися на «Ви», розуміння різниці між дорослим і своїми однолітками і т. ін.);
• ставлення до однолітків (завжди чудово, якщо у дитини є друзі її віку; в цьому випадку, ймовірно, їй буде легше увійти у новий колектив і знайти там нових друзів);
• ставлення до навчання у школі.
3. Емоційна готовність — це здатність на відповідному віку рівні адекватно сприймати емоції інших і виражати власні емоції.
4. Суб'єктна готовність — це зрілість дошкільника як майбутнього суб'єкта навчальної діяльності. З поміж найважливіших передумов навчальної діяльності ми виділяємо:
• передумови до оволодіння письмом (хочеться підкреслити: не УМІННЯ писати, а саме ПЕРЕДУМОВИ до оволодіння письмом, найважливіші з них: фонематичний слух і дрібна моторика руки);
• передумови до оволодіння лічбою (уявлення про кількість);
• передумови до оволодіння читанням;
• опанування мови як системи спілкування й передачі інформації.
5. Мотиваційна готовність — це зрілість мотиваційних сфер, важливих для подальшої навчальної діяльності. Особливе значення надається розвитку пізнавальної мотивації й мотивації досягнення. Тобто в основі діяльності дитини вже лежить не бажання пограти, а бажання дізнатися щось нове, досягти певного результату.
6. Вольова готовність — це здатність прийняти завдання, діяти щодо його здійснення, аналізувати отриманий результат.
7. Комунікативна готовність — це здатність дошкільника адекватно встановлювати контакти з однолітками, малюками та дорослими.

Експрес-тест «ЧИ ГОТОВА ДИТИНА ДО ШКОЛИ »

• Чи хоче ваша дитина йти до школи?
• Чи думає ваша дитина про те, що в школі вона багато дізнається і навчатися буде цікаво?
• Чи може ваша дитина самостійно займатися якоюсь справою, яка потребує зосередження впродовж 30 хвилин?
• Чи не соромиться ваша дитина в присутності незнайомих?
• Чи вміє ваша дитина скласти розповідь за картинкою, яка складається не менш ніж з 5 речень?
• Чи може ваша дитина розповісти напам'ять декілька віршів?
• Чи вміє вона змінювати іменники за числами?
• Чи вміє дитина читати складами або навіть цілими словами?
• Чи вміє вона рахувати до 10 й у зворотному порядку?
• Чи може вона розв'язувати прості задачі на віднімання чи додавання?
• Чи правильно, що ваша дитина має тверду руку?
• Чи любить вона малювати й розфарбовувати картинки?
• Чи може ваша дитина користуватись ножицями і клеєм?
• Чи може вона зібрати пазл з 5 елементів за хвилину?
• Чи знає дитина назви свійських і диких тварин?
• Чи може узагальнювати поняття (наприклад, назвати одним словом овочі: помідор, морква, цибуля)?
• Чи любить ваша дитина самостійно працювати — малювати, збирати мозаїку тощо?
• Чи може вона розуміти і точно виконувати словесні інструкції?
Якщо на більшість питань ви відповіли позитивно,— вітаємо. Ви можете сміливо записувати дитину до школи. Ну а негативні відповіді — це також результат: є над чим попрацювати.
Успіху вам!

ПАМ'ЯТКА БАТЬКАМ ПЕРШОКЛАСНИКА

• Підтримуйте в дитині її бажання стати школярем. Ваше серйозне ставлення до шкільних проблем, досягнень, а можливо, й ускладнень допоможуть першокласникові підтвердити значущість його нового становища та діяльності.
• Обговоріть з дитиною ті правила й норми, з якими вона зустрілась у школі. Обґрунтуйте їх необхідність.
• Дитина має право на помилку. Коли людина навчається, в неї може щось не виходити, це правомірно.
• Складіть разом з дитиною режим дня, стежте за його виконанням.
• Не пропускайте труднощі, які виникають на початку навчання. Якщо, наприклад, у дитини логопедичні проблеми, починайте їх вирішувати на першому році навчання.
• Підтримуйте першокласника в його бажанні досягти успіху. У кожній діяльності обов'язково знайдіть, за що його можна похвалити. Пам'ятайте, що емоційна підтримка і похвала можуть помітно підвищити інтелектуальні досягнення людини.
• Якщо вас щось тривожить у поведінці дитини, не соромтесь звернутись до шкільного психолога.
• У зв'язку із соціальною позицією школяра в житті вашої дитини з'явилась більш авторитетна людина, ніж ви. Це вчитель. Поважайте думки першокласника про свого педагога.
• Навчання — нелегка й відповідальна праця. Школа суттєво змінює життя дитини, але це не повинно впливати на різнобічний дитячий світ. У першокласника має залишатись достатньо часу на ігри та розваги.
Успіху вам!

ШЕСТИРІЧКИ В ШКОЛІ


Психофізична зрілість першокласників, включення в нове соціальне середовище, початок навчальної діяльності вимагають від дитини якісно нового рівня розвитку й організації психічних процесів, здатності до керування своєю поведінкою.
За даними фізіологів, кора головного мозку лише в 7 років є досить зрілою для систематичного навчання. Однак найбільш важ¬ливі відділи головного мозку, які відповідають за програмування, регуляцію і контроль складних форм психічної діяльності, у дітей 6-7 років іще не завершили свого формування. Тому першокласники легко відволікаються, не можуть довго зосереджуватись, мають низьку працездатність, швидко втомлюються, є збудливими, емоційними.
Моторні навички, дрібні рухи ще не сформовані цілком, що викликає ускладнення у навчанні письма, роботі з папером, ножицями і т. ін.
Увага учнів 1-х класів ще слабо організована, має невеликий обсяг, нестійка, має низьку здатність до розподілу.
У першокласників добре розвинена довільна пам'ять, яка фіксує яскраві емоційно забарвлені події. Довільна пам'ять, яка спирається на спеціальні прийоми запам'ятовування, в тому числі прийоми логічної і змістовної обробки матеріалу, для першокласника ще недоступна внаслідок недостатньої зрілості дитини до власне розумових операцій.
Мислення першокласників переважно наочно-образне. Це значить, що для виконання операцій аналізу, синтезу, логічного вис¬новку дітям необхідно спиратись на наочний матеріал.
У першокласників недостатньо сформований внутрішній план дій, тому вони потребують наочного керування процесом.
Поведінка першокласників (зважаючи на вищевказані вікові обмеження) також нерідко супроводжується неорганізованістю, незібраністю, недисциплінованістю.
Перший рік навчання може вплинути на все шкільне життя дитини. У цей період школяр під керівництвом дорослих здійснює дуже важливі кроки у своєму розвитку. Й одну з найважливіших ролей у цьому відіграють батьки.
Початок шкільного навчання є для дитини своєрідним стресом. Всі діти паралельно з почуттям радості, здивування відчувають тривогу, напруження. У першокласників у перші тижні (місяці) навчання знижується імунітет, можуть порушуватись сон, апетит, нервовий стан. Це період адаптації, пристосування до соціальної позиції школяра. Його проходять всі діти, але в кожної дитини тривалість адаптації різна й залежить від індивідуальних особливостей самої дитини, позиції батьків, педагогічного впливу.

АНКЕТА ДЛЯ БАТЬКІВ ПЕРШОКЛАСНИКА


Шановні батьки!
Просимо відповісти на запитання анкети з метою полегшення навчання й виховання вашої дитини
1. Прізвище, ім'я та по батькові дитини _______
2. Дата народження ___________________
3. Інші діти в родині ______________________ '
4. Домашня адреса, телефон ______________________
5. Прізвище, ім'я, по батькові мами, дата народження, місце роботи, контактний телефон ______________________________________________________________________________
6. Прізвище, ім'я, по батькові батька, дата народження, місце роботи, контактний телефон _____________________________________________________________________ __________
7. Соціальні умови проживання (кімната, місце для занять) _____________________________
8. Як ви називаєте дитину вдома? ___________________________________________________
9. На які особливості вашої дитини (як позитивні, так і негативні) слід, на вашу думку, звернути увагу вчителю? ,
10. Чим полюбляє займатись ваша дитина у вільний час? _______________________________
11. Які ігри їй більше до вподоби? ___________________________________________________
12. Які гуртки відвідує? ____________________________________________________________
13. Що цікавого ви можете розповісти дітям класу на виховних годинах (про свою професію, сімейні традиції, історичні події, тощо?) ____________________________________________
14. Чим можете допомогти класному керівнику в процесі на¬вчання і виховання (проведення екскурсій, супровід дітей до музеїв, організація свят, запис музики, оформлення кабінету,
комп'ютерні послуги тощо)? ____________________
Щиро дякую за відвертість!

Кiлькiсть переглядiв: 1013